(ชมคลิป)วธจ.หนองบัวลำภู เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิธี วิถีหนองบัวลำภู ทั้ง 6 อำเภอสู่ “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”


ที่วัดศิริชัยเจริญ ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายชัชวาลย์ ก่านพรหมมา รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง นายปรีชา หีบแก้ว ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโนนสัง ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขต อำเภอโนนสัง สท.เทศบาลตำบลโนนสัง และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเปิดงาน พร้อม พระครูโกวิทสุตาภรณ์ (พระมหาสมดี) เจ้าอาวาสวัดศิริชัยเจริญ อำเภอโนนสัง ร่วมในพิธีนี้ด้วย
นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าโดยสภาพทั่วไปของจังหวัดหนองบัวลำภู วิธี วิถีชีวิตเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดหนองบัวลำภู มายาวนานร่วม 2ล้านปี โดยเฉพาะที่พิพิธภัณฑ์สุสานหอย 150 ล้านปีที่บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หรือแม้นแต่การขุดค้นเครื่องใช้ของคนในสมัยโบราณที่บ้านกุดกวางสร้อย อำเภอโนนสัง อายุหลายพันปีเช่นเดียวกัน ซึ่งยังคงปรากฏควบคู่ไปกับอารยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทางศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติที่ดีงาม ของจังหวัดหนองบัวลำภู มายาวนาน

ในขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดในยุทธศาสตร์ 3 ธ.คือ ธรรมชาติ ธรรมะ และศิลปวัฒนธรรม ที่ยังคงอยู่เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู นั่นคือการนำเสนอสิ่งดีๆที่มีอยู่ใน 6 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรมให้กับประชาชนในจังหวัด ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีอัตลักษณ์และความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว”
นางสาวพัชนีฯวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยที่แต่ละพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน อาทิ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มีวัดถ้ำกลองเพล แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย พระบางคู่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดศรีคูณเมือง อำเภอโนนสัง มีประเพณีกราบหลวงพ่อใหญ่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนตาดไฮ เที่ยวเมืองสองภู ดูของดีวิถีโนนสัง และ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ขณะที่อำเภอศรีบุญเรือง มีประเพณีบุญบั้งไฟล้าน สิมไม้โบราณ ก่องข้าวใหญ่ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากต้นค้า ผาสามยอด อำเภอนาวัง ได้แก่วัดถ้ำเอราวัณ ถ้ำผาเจาะ อำเภอนากลาง พระธาตุเมืองพิณ อำเภอสุวรรณคูหา วัดถ้ำสุวรรณคูหา แหล่งโบราณคดีภูผายา ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวยังคงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ตามวิธี วิถีทางวัฒนธรรมของคนหนองบัวลุ่มภู(หนองบัวลำภู) จนถึงปัจจุบันนี้ จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวชม วธจ.หนองบัวลำภู กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู