ร้อยเอ็ด (ชมคลิป) ทหารเล่นดนตรีขับกล่อม ขณะเปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี

ทหารเล่นดนตรีขับกล่อม ขณะเปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และ สตรีมีครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เป็นเข็มแรก โดยมีประชาชนแห่ไปเข้าคิวรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เช้าตรู่อย่างคึกคัก

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้กำหนดฉีดวัคซีนโควิด – 19 (ซิโนแวค) เข็มที่แรก ให้แกประชาชนใน เขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวันแรก

โอกาสนี้ พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 พร้อมด้วย พ.อ. ชูศักดิ์ ลิ้มทอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และคณะ ได้เดินทางเข้าพบปะ และให้กำลังใจ แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่เดินทางไปรับการฉีดวัคซีน โดยทาง มทบ.27 ได้จัดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร กำลังพล ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมนำวงดนตรีของหน่วย (วงคลาสสิคแบรนด์) มาบรรเลงเพลง ขับกล่อม สร้างความสุข ความผ่อนคลายขณะนั่งรอคิวเข้าฉีดวัคซีน ชาชนมีความประทับใจในรูปแบบการให้บริการ สถานที่โอ่โถง เป็นระบบ เกิดความสะดวก สบาย รวดเร็ว แถมมีวงดนตรีขับกล่อมให้ฟังอีกด้วย

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเร็วที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อลดอัตราการป่วยหนัก และเสียชีวิต นั้น
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่กี่ยวข้อง ได้จัดให้บริการ Walk-In ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ซิโนแวค ให้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง นำสมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังมาด้วย และหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป นำสมุดฝากครรภ์มาด้วย เพื่อแสดงหลักฐานในการขอรับบริการวัคซีนโควิด-19

โดยกลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันนี้ประกอบด้วย ประชาชนในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,600 คน และ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 อีก 3,600 คน สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนครั่งนี้ มีเสียงสะท้อนจากประชาชนว่า จัดสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม พื้นที่กว้งขวาง โอ่อ่า สะดวก ปลอดภัย มีความเป็นระบบ รวดเร็วใช้เวลาไม่นาน ซึ่งวันนี้หลายคนได้รอโอกาสมานานแม้จะเป็นวัคซีนยีาห้อใดก็ตามเมื่อได้รับการฉีดแล้วรู้สึกสบาบใจขึ้น และจะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 เป็นการฉีดแบบไขว้กับยี่ห้ออื่นในวันที่ 18 กันยายน 2564 ต่อไป

วินัย วงศ์วีระขันธ์ ข่าว