หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ชุมชน 4 ศรี เข้มผนึกกำลัง MOU ล๊อกดาวน์ตนเอง เร่งปิดคลัสเตอร์ในหมู่บ้าน

ชุมชน 4 ศรี เข้มผนึกกำลัง MOU ล๊อกดาวน์ตนเอง เร่งปิดคลัสเตอร์ในหมู่บ้าน ภายหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ 49 ราย เข้มวงจำกัดการแพร่เชื้อไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ภายใน 14 วัน

วันนี้(21 สค.64 )ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสืบเนื่องจากเกิดคลัสเตอร์ในหมู่บ้าน 4 ศรี ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จากผู้เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง และร่วมงานศพส่งผลให้เกิดมีการแพร่เชื้อในงานและลุกลามไปยังผู้มาร่วมงานจนเกิดคลัสเตอร์ในหมู่บ้านชุมชน 4 ศรีซึ่งมีบ้านเรือนของราษฏรอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง และอบต.ศรีบุญเรือง ประกอบด้วยบ้านศรีบุญเรือง บ้านศรีนคร บ้านลาดกรุงศรี และ บ้านศรีวิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.อุดรธานี เร่งตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วม 700 คนที่เข้าร่วมงานศพซึ่งอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 3 ศพพบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 49 รายในจำนวนนั้นมีพระสงฆ์ร่วมด้วย

หลังจากนั้น นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู และ นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมสั่งการนำรถตรวจเก็บตัวอย่างเชื้อชีวนิรภัยลงพื้นที่ ตรวจหาเชื้อเชิงรุก พร้อมกันทั้ง 4 หมู่บ้านอย่างเร่งด่วน เพื่อควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด นำผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการรักษาพยาบาล อย่าให้เกิดการเสียชีวิต ดูแลผู้กักตัวเองสำหรับกลุ่มเสี่ยง จัดหาสถานที่เป็นศูนย์พักคอย โดยเฉพาะพนักงานลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวมทั้งแม่ค้าในตลาดส่งเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังและรักษาให้หายภายในเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการและควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

ล่าสุด อำเภอศรีบุญเรือง ผนึกกำลัง 3 ฝ่าย(ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และ อปท.)ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้บันทึกความร่วมมือ 9 มาตรการ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จัดตั้งด่านในชุมชน (ด่านประจำคุ้ม) การเดินทางเข้า-ออกนอกชุมชน จำกัดการเข้า-ออกนอกชุมชน เน้นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ คือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หลีกเหลี่ยงการอยู่ในชุมชนแออัด เว้นระยะห่างล้างมือตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายของตนเอง หากพบว่ามีประชาชนในหมู่บ้าน 4 ศรี ออกนอกพื้นที่ แล้วตรวจพบพบว่าบุคคลนั้นติดเชื้อโควิด-19 แล้วนำไปเชื้อไปแพร่สู่ชุมชนอื่น มีมาตรการดำเนินการขั้นเด็ดขาด สำหรับบุคคลที่มีความจำเป็นเดินทางออกนอกพื้นที่ (ทำงานประจำ ) ต้องผ่านการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้ครบทุกคน

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู