กาฬสินธุ์ – เปิดวอคอินวันแรกฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ 7 กลุ่มเสี่ยงหญิงมีครรภ์คึกคัก


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เปิดวอคอินฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเสี่ยง และหญิงมีครรภ์ 12 สัปดาห์ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์วันแรกคึกคัก มีประชาชนมาฉีดอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการวันละ 1,000 คน และแจกบัตรคิวให้มาฉีดวันถัดไป เพื่อความเป็นระเบียบ ลดการแออัด
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ซึ่งเป็นสถานที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีประชาชนผู้สูงอายุ และ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคอ้วน และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป มาเข้าแถวรอบัตรคิวเพื่อฉีดวัคซีน ซึ่งให้บริการวันละ 1,000 คน และได้แจกบัตรคิวให้มารับบริการในวันถัดไป โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ คอยให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และให้บริการกับประชาชน
นอกจากนี้นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเปราะบางที่ได้รับกระผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และมอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยให้กับนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564อีกด้วย
ด้านนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การเปิดฉีดวัคซีนแบบไม่ต้องนัดหมาย หรือ WAKLK IN ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในวันนี้ (11 ส.ค.64) เป็นวันแรก สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น 7 กลุ่มเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีผู้มาฉีดวัคซีนเกิน 1,000 คน ซึ่งได้แจกบัตรคิว และระบุวันที่เพื่อให้มาฉีดวัคซีน เพื่อความเป็นระเบียบและลดการแออัด
ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ล่าสุด 11 สิงหาคม 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 204 ราย หายป่วยวันนี้ 221ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,938 ราย กำลังรักษา 2,249 ราย รวมหายป่วยแล้ว 2,667 ราย และเสียชีวิตสะสม 22 ราย