หนองคาย-ธารน้ำใจไทหนองคาย หลายภาคส่วนทยอยนำสิ่งของที่จำเป็นมอบให้เทศบาลเมืองหนองคายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ธารน้ำใจไทหนองคาย หลายภาคส่วนทยอยนำสิ่งของที่จำเป็นมอบให้เทศบาลเมืองหนองคายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ในจังหวัดหนองคาย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เหน็ดเหนื่อยจากการให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่เทศบาลเมืองหนองคาย นายสังวาลย์ ริมเขาใหญ่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นตัวแทนในการรับมอบสิ่งของเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ในจังหวัดหนองคาย และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวหนองคาย ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อทำการรักษา
สำหรับสิ่งของที่รับมอบครั้งนี้ ประกอบด้วย น้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย , หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม และถุงยังชีพ จากกองประกวดมิสแกรนด์หนองคาย 2021 โครงการสะพานบุญ สู่ผู้ติดเชื้อ COVID – 19 เพื่อนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหนองคาย และโรงพยาบาลสนามหนองคาย 1 – 3 ต่อไป
นายสังวาลย์ ริมเขาใหญ่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวหนองคายที่เดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้าน ทางเทศบาลเมืองหนองคาย โดย นายอุรยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้ผนึกกำลังความร่วมมือกับจังหวัดหนองคาย อบจ.หนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามหนองคาย 3 เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษา ซึ่งเป็นกลุ่มพักฟื้นและกลุ่มสีเขียว เบื้องต้นจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 – 400 คน จึงขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน และขอเชิญชวนชาวหนองคาย ที่มีจิตกุศล เป็นห่วงชาวหนองคายที่กลับมารักษาตัวยังบ้านเกิด และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เหน็ดเหนื่อยในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 มาร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่เทศบาลเมืองหนองคาย:ฤาษีลภ-ปวีณา //จ.หนองคาย