อุดรธานี-ร.13 พัน. 2 ลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของcovid-19

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 พันโท อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็ว ของหน่วยออกลาดตระเวนในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แก้ไขผลกระทบและผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ในวันเดียวกันนี้ ทางกองพันทหาราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดอาหารและน้ำดื่ม มอบให้กับประชาชนในเส้นทางที่ลาดตระเวนผ่าน เพื่อเป็นสร้างขวัญกำลังใจในการผ่านวิกฤตโควิด-19 (Covid -19) จากการออกลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนในครั้ง ทำให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกอบอุ่นใจ ที่ทางกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลออกลาดตระเวน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) “ ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส ”

ข้อมูลภาพข่าว
จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
กรมทหารราบที่ 13