อุดรธานี – ร.13 สนับสนุนเตียงนอนให้กับ รพ.หนองแสง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 13 ได้ให้การสนับสนุนเตียงนอนและกำลังพลในการขนย้ายให้กับโรงพยาบาลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ตามที่โรงพยาบาลหนองแสงได้ขอรับการสนับสนุนมา จำนวน 20 เตียง เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อมีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทั้งเป็นการติดเชื้อจากภายในพื้นที่และติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ เพื่อเป็นการรองรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่เสี่ยง ตามโครงการ “ไทอุดรไม่ทิ้งกัน” ซึ่งทำให้เตียงที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย โดยในห้วงที่ผ่านมา กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเตียงนอนสนับสนุนโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามให้กับอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วจำนวน 502 เตียง พร้อมทั้งได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือและอยู่ปฏิบัติงานประจำที่ รพ.สนาม ในพื้นที่ จังหวัดอุดรต่างที่ รพ.ประสานขอความช่วยเหลือมา เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก
จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้ให้การสนับสนุนเตียงนอนเพื่อรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)ให้กับโรงพยาบาลหนองแสง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่รู้สึกที่ดีใจ และได้กล่าวขอบคุณกรมทหารราบที่ 13 ที่ได้ให้การสนับสนุนเตียงนอนในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
กรมทหารราบที่ 13