หนองบัวลำภู-ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ปฎิบัติภารกิจพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน การเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน และการช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตโควิด-19


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองฯ พร้อมคณะได้ปฎิบัติภารกิจ สำคัญๆในพื้นที่เริ่มจากการออกเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามผลการเรียน ปัญหาการเรียนในช่วงโควิด-19 ปัญหาการประกอบอาชีพ รายได้ของผู้ปกครอง และปัญหาอื่นๆ พร้อมมอบถุงยังชีพ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เพื่อเป็นจิตอาสาพระราชทาน ในการช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้านจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีจิตอาสาบ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณวัด และถนนในหมู่บ้าน มีผู้ร่วมปฎิบัติงาน จำนวน 34 คน
จากนั้นพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะและสถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงภายในหมู่บ้าน มีผู้ร่วมปฎิบัติงาน จำนวน 30 คน จิตอาสาบ้านขาม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันพัฒนาตัดหญ้ารอบหมู่บ้านเพื่อปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน มีผู้ปฎิบัติงาน จำนวน 40 คน
และร่วมกับจิตอาสา หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลหนองหว้า ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดตัดหญ้าเพื่อปรับภูมิทัศน์ตามถนนสาธารณะในหมู่บ้าน มีผู้ร่วมปฎิบัติงาน จำนวน 26 คน สุดท้ายร่วมกับจิตอาสา พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) บ้านบก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ที่สาธารณะในหมู่บ้าน มีผู้ร่วมปฎิบัติ จำนวน 20 คน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู