เลย(ชมคลิป)อำเภอปากชมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาสร้างฝายชะลอน้ำ


ที่วัดถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส บ้านแก่งปลาปก หมู่ 5 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย สอ.เชษฐา ชาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม เป็นประธานจัดกิจกรรมการ “ถวายเทียนพรรษา” เนื่องในวันเข้าพรรษา และกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำ มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชมน้อย เจ้าหน้าที่วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ตำรวจ ทหาร อส. กำนัน ผู้ใญ่บ้าน และชาวบ้านบ้านแก่งปลาปก ร่วมกิจกรรม
นอภ.ปากชมกล่าวว่า เป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ณ วัดถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส และกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำในป่าต้นน้ำ ให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์และลดความรุนแรงของน้ำในฤดูน้ำหลาก
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย