รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่เตรียมพัฒนาศักยภาพอดีตผู้สมัคร ส.ส.

นายไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ โฮเต็ล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุทัศน์ เงินหมื่น เป็นประธานเปิดการการสัมมนา และกล่าวให้โอวาทและแนวทางในการทำยุทธศาสตร์พรรค
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการรับสมัครการเลือกตั้ง รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและหาแนวทางการพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “สร้างความเชื่อมั่นประชาชน สร้างความเข้มแข็งสมาชิกพรรคภาคอีสาน” โดย ผศ. ดร. จิตกรกร โพธิ์งาม เป็นวิทยากร การประชุมโต๊ะกลมเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา การเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพรรคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จาก 116 เขตเลือกตั้ง ตัวแทนเขต และตัวแทนสำนักงานสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 116 คน
นายไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการสัมมนาเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง 122 เขตเดิม และเตรียมการสำหรับเขตที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อรัฐธรรมนูญผ่าน และเป็นการเตรียมนำเสนอนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรค หลังจากการเลือกตั้งจะเดินหน้าพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไร ยืนยันความพร้อมว่าจะสู้ต่อไป

ภาพ/ข่าว:ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี