ศรีสะเกษ – นอภ.กันทรลักษ์ ชวนเที่ยวชม ชิม ช้อป เทศกาลผลไม้ & ทุเรียนภูเขาไฟ และของดีกันทรลักษ์ 20-29 มิ.ย.นี้


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ไร่วรปรัชญ์ บ้านซำม่วง ต.ซำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นชมสวนผลไม้ ของดีกันทรลักษ์ และร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอกันทรลักษ์” ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-29 มิ.ย. นี้ ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก


นายสุกิจ กล่าวว่า เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อมุ่งให้คำแนะนำและเชิญชวนชาวสวนทุเรียน ทำสวนให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของสินค้าเกษตร ซึ่ง GAP คือ การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices (GAP) หมายถึง แนวทางในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษ โดยทางจังหวัดมีการจด GI (geographical indication) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดหรือแหล่งผลิต จาก จ.ศรีสะเกษ ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.กันทรลักษ์ อ.ขุนหาญ และอ.ศรีรัตนะ ที่เนื้อทุเรียนลักษณะกรอบนอก นุ่มใน ละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน


โดยงาน “เทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอกันทรลักษ์” จะมีการจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟ จากกลุ่มเกษตรกรมาตรฐาน GAP และ GI และผลไม้อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่องกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ทุเรียนภูเขาไฟคุณภาพ ทุเรียนภูเขาไฟยักษ์ มังคุด เงาะโรงเรียน ฝรั่งกิมจู กล้วยไข่แก่จัด และถาด/กระเช้าผลไม้ การประกวดแส่วผ้า และเสื้อผ้าแส่ว ประกวดส้มตำลีลา การรำเฉลิมฉลองและแสดงอัตลักษณ์อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 250 คน การประมูลทุเรียนภูเขาไฟเพื่อนำรายได้ซ่อมแซมบำรุงศูนย์ราชการและอำนวยความสะดวกบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ การประกวดธิดาชาวสวน และการประกวด “TO BE NUMBER ONE KANTHARALAK COVER DANCE 2022”
ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มิ.ย. เวลา 17.00 น. โดยจะมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธาน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เข้ามาเที่ยวชม ชิม ช้อป ได้ในวันและเวลาดังกล่าว.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ //รายงาน