หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ศิวพรฯแม่เมืองลุ่ม เชิญชวน“งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมภาคีเครือข่าย ชวนคนหนองบัวลำภู “1 ลด 3 เพิ่ม” พร้อมจัดกิจกรรม“เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า” เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ย้ำไม่รวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19
เมื่อเร็วๆนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าจากการที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ในขณะที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ว่า “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง การลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และยังช่วยให้ครัวเรือนประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
จังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และ สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)จ.หนองบัวลำภู สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จัดกิจกรรม “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า” โดยตั้งเป้าหมายให้ภาคีเครือข่ายทุกองค์กรชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้าง ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วง 3 เดือนเข้าพรรษาที่จะถึงในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 “เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ” นี้

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนใช้โอกาสนี้เป็นก้าวแรกของการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดูแลภูมิคุ้มกันร่างกายให้ดี และลดโอกาสติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงเป็นการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการ “1 ลด 3 เพิ่ม” คือ ลดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มความสุขในครอบครัว รวมทั้งขอให้เข้มมาตรการป้องกันตนเองสูงสุด ไม่จับกลุ่มตั้งวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้นอย่าลืม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ ลดการแพร่ระบาดโควิด 19 นางศิวพรฯกล่าว
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู