เลย(ชมคลิป)ผู้ติดเชื้อพุ่ง 38 ราย ส่วนใหญ่ขอกลับมารักษาในพื้นที่ ปรับเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม รอที่ประชุมปรับมาตรการตาม ศบค.กลาง


วันที่18 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกันแถลงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเลยร่วมแถลงสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลยประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ซึ่งวันนี้จังหวัดเลยพบผู้ติดเชื้อจำนวน 38 ราย ทำให้ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมสะสม จำนวน 510 ราย กำลังรักษาอยู่ 322 ราย รักษาหายแล้ว 187 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องติดตามอีกจำนวน 484 ราย โดยผู้ติดเชื้อทั้ง 38 ราย แบ่งเป็นรายอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเลย 2 ราย อำเภอนาด้วง 3 ราย อำเภอเชียงคาน 6 ราย อำเภอปากชม 1 ราย อำเภอด่านซ้าย 2 ราย อำเภอนาแห้ว 2 ราย อำเภอภูเรือ 2 ราย อำเภอวังสะพุง 15 ราย อำเภอผาขาว 1 ราย อำเภอเอราวัณ 3 ราย และ อำเภอหนองหิน 1 ราย
สำหรับข้อมูลไทม์ไลน์ที่สำคัญ พบพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อ ดังนี้ 1.บริษัทขนส่งอดิสร สาขาเมืองเลย วันที่ 10และ16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. 2.ร้านสะดวกซื้อ7-11 ตลาดเช้าอำเภอวังสะพุง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.10-23.30 น. 3.รถโดยสารประจำทางแอร์เมืองเลย เวลา 20.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึง บขส.อำเภอวังสะพุง เวลา 05:00 น. ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 4. สายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD376 จากดอนเมืองเวลา 14:15 น. ถึงท่าอากาศยานเลยเวลา 15:15 น. และเที่ยวบินดDD 337 จากท่าอากาศยานเลยถึงดอนเมืองเวลา 16:55 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 5. ตลาดนัดลอตเตอรี่วังสะพุงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. ถึง 09:30 น. 6.ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. ถึง 09:30 น. 7.รถโดยสารประจำทางแอร์เมืองเลย วันที่ 8 ถึง 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:30 น. ถึง 04:00 น. 8. รถโดยสารภูกระดึงทัวร์วันที่ 16 ถึง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:00 น. ถึง 05:00 น.
นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า สถานการณ์ของจังหวัดเลยจำนวนผู้ป่วยยังงคงพบทั้ง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มอาการผู้ป่วยไม่มีอาการ 161 ราย กลุ่มปอดอักเสบไม่รุนแรง 136 ราย และกลุ่มอาการปอดอักเสบรุนแรง 25 ราย โดยใช้เตียงไปแล้ว 320 เตียงคงเหลือ 110 เตียง ฉีดวัคซีนทั้งเข็มที่หนึ่งและสองไปแล้วรวม 52,280 โดส
ส่วนกรณีที่ศบค.ได้ปรับให้จังหวัดเลยเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดงนั้น จะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดเลยให้เร็วที่สุด ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะรีบแจ้งประชาชนให้ทราบทันที
ด้านนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากข้อมูล ผู้ป่วยทั้ง 38 ราย มีเพียง 5 ราย ที่เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ รายที่ 481-487 ที่เหลือเป็นการกลับเข้ามารักษา โดยยืนยันว่าระบบสาธารณสุขของจังหวัดมีความพร้อมทุกด้าน พร้อมย้ำ ขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการจังหวัด โดยเฉพาะการรายงานตัวผ่านช่องทางต่างๆที่จังหวัดกำหนด เพื่อลดการระบาด ซึ่งที่ผ่านผู้ที่เดินทางเข้ามาให้ความร่วมมือที่ดีส่งผลให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีจำนวนลดลง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย