นครพนม ทหาร (ชมคลิป) ร.3 พัน.3 ออก รับซื้อผักช่วยเกษตรกรโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองปลาค้อเฒ่า ช่วงโควิด-19

ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) มีความเป็นห่วงชาวเกษตรกรนครพนม จึงได้จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนรับซื้อผักจากเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ราคาตกต่ำ ซึ่งได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการของกองทัพบกเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรทั่วประเทศที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด กองทัพบกช่วยแบ่งเบาปัญหา ตามโครงการ “น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” จากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในห้วงนี้เป็นช่วงเก็บผลผลิตแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบกับเกษตรกรเป็นวงกว้าง จึงได้ประสานกับ นายสุรศักดิ์ เหิมหา เจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองปลาค้อเฒ่า บ.โพนทา ต.กุตาไก้ อ.ปลาปลา จ.นครพนม เพื่อทำการรับซื้อ ผักบุ้ง 50 กิโลกรัม,พริก 50 กิโลกรัม และใบกระเพรา 500 บาท รวมถึงพืชผักสวนครัว นำไปสนับสนุนเป็นเมนูอาหารเสริม ให้กำลังพลทหารในหน่วยได้รับประทานผักที่สดสะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย ทั้งยังได้ช่วยเหลือโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองปลาค้อเฒ่า เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด รวมถึงกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด แก้ปัญหาการขายผลผลิตตกต่ำ และให้สามารถขายหมดได้ทันฤดูกาล ป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เนื่องจากช่วงนี้เสี่ยงต่อการเกิดพายุฤดูร้อน “เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
________กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันอุดหนุนและสั่งซื้อผลผลิตของโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองปลาค้อเฒ่า ซึ่งสามารถสั่งซื้อผลผลิตได้ที่ นายสุรศักดิ์ เหิมหา จนท.โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองปลาค้อเฒ่า บ.โพนทา ต.กุตาไก้ อ.ปลาปลา จ.นครพนม โทร 064-6891984 และน.ส.เขมมิกา แสงดี จนท.การบัญชี ฟาร์มตัวอย่างหนองปลาค้อเฒ่า โทร 092-2702534 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในโครงการฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อไป
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม