กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ผุดภูมิปัญญาชุมชนทำเตียงเสริมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 8

นายอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งการ 8 ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งทำเตียงเสริมโรงพยาบาลสนามอำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 8 จังหวัดกาฬสินธุ์  เน้นประหยัด หาวัสดุภายในชุมชน  พบหลายพื้นที่ฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดมผู้นำท้องที่ลงแรงทำเตียงไม้ และวัสดุเหลือใช้ส่งเข้าโรงพยาบาลสนามอำเภอสหัสขันธ์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านโนนสามัคคี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์ นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  ลงเยี่ยมและให้กำลังใจ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน จาก 11 หมู่บ้าน ใน ต.โนนบุรี  ที่อยู่ระหว่างนำวัสดุที่หาได้ในชุมชนมาประกอบเตียง เพื่อเป็นเตียงผู้ป่วยที่จะใช้ในโรงพยาบาลสนามของอำเภอสหัสขันธ์  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 8 ของ จ.กาฬสินธุ์  โดยมีนายวิวุฒ คำมะภา  กำนัน ต.โนนบุรี  พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมลงแรงประกอบเตียง โดยตั้งเป้าจัดทำเตียงทั้งหมด 7 หลัง

นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  จากการประสานงานขอเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 อาจจะล่าช้า เนื่องจากทั่วประเทศมีความต้องการจำนวนมาก  จึงได้สั่งการไปยังกำนัน 8 ตำบล ให้ระดมสร้างเตียงจากวัสดุที่หาได้จากในชุมชนเข้ามาทดแทน  ซึ่งพบว่าทุกหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสนับสนุนประกอบเตียงจากภูมิปัญญาในชุมชนมากมายหลายรูปแบบ โดยพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ ได้จัดสร้างโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลสนามทั้งหมด 53 เตียง  จุดพักคอยอีก 30 เตียง ไว้รองรับคนสหัสขันธ์ ที่มีความประสงค์จะกลับมาภูมิลำเนา ทั้งที่ป่วยมีผลตรวจยืนยันและผู้ที่ยังไม่ป่วย แต่ต้องตรวจและกักตัว 14 วัน นอกจากนี้จุด  Local Quarantine  ใน 8 อปท. มีความพร้อมแล้ว  โดยนายสมบูรณ์  ไชยศรี  สสอ.สหัสขันธ์  นายแพทย์คมกฤษ  วิเศษ  ผอ.รพ.สหัสขันธ์  และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมจุด Local Quarantine ทุกแห่งซึ่งมีความเรียบร้อยดี โดยพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม ในวันที่ 19 ก.ค. นี้ เบื้องต้นมีผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ ที่จะเข้ารักษาในโรงพยาบาลสนามแล้วจำนวนมาก

นายวิวุฒ  คำมะภา  กำนัน ต.โนนบุรี กล่าวว่า สถานการณ์โควิดในพื้นที่ มีลูกหลานคนสหัสขันธ์ผู้ป่วยโควิด และผู้ประสงค์จะเดินทางกลับจากพื้นที่ 10 จังหวัดเสี่ยงสูง ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ  สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับจะต้องกักตัวอย่างเข้มข้น 14 วัน ส่วนผู้ป่วยจะมีศูนย์กักตัวไว้เพื่อรอการรักษา ขณะที่โรงพยาบาลสนามทุกฝ่ายเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในส่วนนี้ทางนายอำเภอสหัสขันธ์ ได้ขอความร่วมมือมาในส่วนของการทำเตียง

ทั้งนี้ เพื่อสำรองไว้ใช้ในโรงพยาบาลสนาม  โดยพื้นที่ ต.โนนบุรีมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้ลงความเห็นทำเตียงสำรองทั้งหมด 7 หลัง  ที่ได้รับบริจาคมาจากวัดตาดแม่นายเทพนิมิต 2 หลัง นอกนั้นได้ฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิม นำมาประยุกต์ประกอบเตียงเพิ่มเติมอีก 5 หลัง  มีทั้งเตียงเก่ามาซ่อมแซมใหม่ เตียงไม้ไผ่ และเตียงเหล็ก  ซึ่งผู้นำท้องที่ยินดีให้ความร่วมมือ  เพื่อให้โรงพยาบาลสนามเป็นที่กักตัว  และรักษาลูกหลานคนสหัสขันธ์ และคนกาฬสินธุ์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันให้โรคนี้หายไปโดยเร็ว