ขอนแก่น(ชมคลิป)คณะทำงาน รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ซำสูงมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลซำสูง จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน

16 กรกฎาคม 2564 ที่โรงพยาบาลซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายพงศกรณ์ เสาร์ทน คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยชุด PPE จำนวน 300 ชุด ถุงมือทางการแพทย์ 2,000 คู่ เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้ว 10 เครื่อง ที่วัดอุณหภูมิแบบมีขาตั้ง 10 เครื่อง และเงินสด 1 แสนบาท มอบให้กับนายจักกริช  ไชยทองศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซำสูง จ.ขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซำสูง กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเดินทางมาจากพื้นที่สีแดง กลับภูมิลำเนา และส่วนหนึ่งตั้งใจที่จะเดินทางมารักษาตัวที่ขอนแก่น ขณะที่โรงพยาบาลซำสูง เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก สามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิดได้ประมาณ 20 ราย จึงจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม โดยใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง เป็นโรงพยาบาลสนาม ขนาด 30 เตียง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะชุด ppe เครื่องออกซิเจน ถุงมือยาง หน้ากาอนามัย ถือว่าจำเป็นอย่างมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ

ด้านนายพงศกรณ์ เสาร์ทน คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กระจายไปยังจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาค นายประภัตร โพธสุทน รมช.เกษตรฯ จึงมีความห่วงใยประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจในการดูแลประชาชนทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย