เลย(ชมคลิป)เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวแล้ว 8 ราย


วันที่14 กรกฎาคม 2564 ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 อ.เมืองเลย จ.เลย ได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 8 ราย จากอำเภอวังสะพุง 2 ราย อำเภอเอราวัณ 4 ราย และอำเภอนาด้วง 2 ราย แบ่งเป็น ชาย 4 ราย และหญิง 4 ราย มาพักรักษาตัว ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว หรือกลุ่มไม่มีอาการ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นาณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายปรีดา วงหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมตรวจตราความพร้อม รวมถึงให้กำลังใจผู้ป่วย และการทำงานของเจ้าหน้าที่
สำหรับ โรงพยาบาลสนามที่หน่วยฝึกนักศึกาวิชาทหาร เป็นโรงพยาบาลสนามที่เปิดขึ้นเป็นแห่งที่ 3 อยู่ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 28 สามารถรองรับได้ 100 เตียง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกับผู้ป่วย อาทิ กล่องใส่ของ พัดลม ผ้าห่ม ซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ โดยทางมณฑลทหารบกที่ 28 ได้มีการอำนวยความสะดวกให้ทั้งเรื่องสถานที่ และกำลังเจ้าหน้าที่ รวมถึงการรรักษาความปลอดภัย ขณะเดียวกันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาสนับสนุนในการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดเลยด้วย ทำให้โรงพยาบาลสนามมีความพร้อมรองรับผู้ป่วยได้อย่างดี ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้จังหวัดเลย เปิดโรงพยาบาลสนามไปแล้ว 2 แห่ง คือที่ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน รวมทั้ง 3 ที่รองรับได้ทั้งหมด 130 เตียง
ทั้งนี้มีหน่วยงานราชการและเอกชน มาร่วมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ คุณวรรนินธรณ์ กิตติอุดมพิทยา ตัวแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัดอีโคการ์ดเซอร์วิส มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์น้ำ เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 2 เครื่อง
ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำหุ่นยนต์ผู้ช่วย 1 เครื่อง เพื่อใช้ตรวจอุรภูมิ ส่งอุปกรณ์ แทน พยาบาล ที่ไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /