ศรีสะเกษ(ชมคลิป)นอภ.ศิลาลาด ห่วงใย ปชช. เร่งจัดตั้งศูนย์พักรอเพื่อส่งต่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ลดการแพร่เชื้อในชุมชน


เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอศิลาลาด ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในพื้นที่ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อบต.กุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมอุปกรณ์และสถานที่ก่อนทำการเปิดศูนย์พักรอเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โดยได้เปิดใช้อาคารหอประชุมอำเภอศิลาลาด หลังเก่า เพื่อเป็นจุดรองรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในช่วงระหว่างรอเตียงจากโรงพยาบาล ลดความแออัดและลดความเสี่ยงในการป้องกันควบคุมโรคไม่ให้เข้าไปใกล้ชิดกับชุมชน นอกจากนี้ในพื้นที่ทุกตำบลของ อ.ศิลาลาด ยังได้จัดตั้งศูนย์กักตัว 1 ตำบล 1 ศูนย์กักตัว เพื่อรอผลตรวจ สำหรับกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง โดยเฉพาะที่ ต.โจดม่วง ทั้ง 10 หมู่บ้าน ผู้นำชุมชนสุดเข้มแข็งได้มีการจัดตั้งศูนย์กักตัวหมู่บ้าน ทุกชุมชน ชุมชนละ 1 แห่ง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้ออย่างจริงจัง
นายกองตรี ไตรรัตน์ กล่าวว่า ศูนย์พักรอฯแห่งนี้ เป็นมติในที่ประชุมของหัวหน้าส่วนราชการใน อ.ศิลาลาด ที่เห็นชอบกับการจัดตั้งศูนย์พักรอเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเป็นจุดแยกผู้ป่วยออกจากพื้นที่ชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และยังไม่มีเตียงรักษา ได้มีที่พักรอ ที่มีความปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์พักรอ มีทั้งหมด 20 เตียง แยกชาย/หญิง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ในการจัดซื้ออุปกรณ์ อาทิ เตียงผู้ป่วย ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม กาน้ำร้อน พัดลม และของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย
โดยผู้ที่จะเข้าศูนย์นี้จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันแล้ว จะได้รับการส่งตัวมาที่ศูนย์แห่งนี้ โดยในวันนี้จะมีผู้ป่วยติดเชื้อเข้ามาพักที่ศูนย์ฯ เป็นหญิง จำนวน 2 ราย และได้รับการประสานจากพี่น้องประชาชนชาวอำเภอศิลาลาด ที่ไปทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และตรวจพบเชื้อ ติดต่อขอกลับมารักษาที่บ้านเกิด จำนวน 5-6 ราย ก็จะได้ใช้พื้นที่ตรงจุดนี้เป็นจุดพักรอของผู้ป่วยเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยผ่านเข้าไปในพื้นที่ชุมชน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน