นครพนม(ชมคลิป) เร่งสร้างโรงพยาบาลสนามทุกอำเภอรองรับผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง


วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกันแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้กลายเป็นสถิติใหม่ของนครพนมที่พบผู้ป่วยโควิดสูงถึง 63 ราย แต่ทั้งหมดเป็นผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงที่ผ่านการตรวจคัดกรองและนำส่งจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันพาคนนครพนมกับบ้าน ทำให้ทุกคนไม่ได้เข้าไปในชุมชนแต่เข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลทันที และจากการบริหารจัดการที่ผ่านมาในการเตรียมเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่าจะใช้อาคารของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นโรงพยาบาลสนาม มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ ประเมิน และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้ว แต่เมื่อมีประชาชนส่วนน้อยไม่เห็นด้วย คณะกรรมการฯจึงมีมติให้ปรับเปลี่ยนสถานที่ใหม่เพื่อให้ทันรองรับประชาชนที่กลับมา ซึ่งจากข้อมูลการประสานงานพบว่าชาวนครพนมที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหลาย ๆ คน ไม่มีที่พักรักษาตัว หลาย ๆ คน มีอาการหนักอยากกลับมารักษาตัวที่บ้าน
ดังนั้นทุกฝ่ายจึงพยายามเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ได้ทันเวลาก่อนที่ผู้ป่วยจะไม่มีเตียงรักษา ทั้งนี้เบื้องต้นทางโรงพยาบาลต่าง ๆ ก็ได้มีการปรับเตียงในโรงพยาบาลที่จะสามารถลดการให้บริการที่ไม่จำเป็นได้มาเป็นเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย ทำให้ได้เตียงเพิ่มมาอีก 200 เตียง ทำให้ปัจจุบันมีเตียงรักษารวมทั้งสิ้น 404 เตียง แต่อย่างไรก็ดี ก็มียอดครองเตียงอยู่ที่ 322 เตียง ทำให้คงเหลือ 82 เตียง และในช่วงสายถึงค่ำวันนี้จะมียอดผู้ที่กลับมารักษาตัวเพิ่มอีกทำให้จะเหลือเตียงจริง ๆ ประมาณ 47 เตียง ซึ่งก่อนที่โรงพยาบาลสนามจแห่งใหม่จะเปิดได้ เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายจึงต้องมีการบริหารจัดการเตียงแบบเรียลไทม์เพื่อหมุนปรับเปลี่ยนการครองเตียงในโซนต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนั้นหมายถึงคนไข้ที่อยู่อำเภอหนึ่งอาจจะต้องไปรักษาอยู่อีกอำเภอหนึ่ง โดยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขจะพิจารณาด้วยการให้คนป่วยอาการรุนแรง อาการปานกลางอยู่ที่โรงพยาบาลหลัก เพราะมีทุกอย่างพร้อมในการรักษาจะทำให้ทุกคนมีความปลอดภัยมากที่สุด ส่วนคนที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการก็ต้องปรับให้ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลสนามที่มีอยู่แทนจนกว่าจะรักษาหาย
สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ที่ปรับเปลี่ยนมา อยู่ที่หอประชุมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คาดว่าไม่เกินวันพฤหัสบดีจะสามารถเปิดให้บริการได้ โดยได้มีการปรับให้มีลักษณะคล้ายกับโรงพยาบาลบุษราคัมที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะสามารถรองรับได้ 160 เตียง นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นมารองรับผู้ป่วยเช่นเดียวกัน เบื้องต้นทางโรงพยาบาลเรณูนครได้เตียงมาเพิ่มอีก 100 เตียง โรงพยาบาลศรีสงคราม 30 – 50 เตียง โรงพยาบบาลอำเภอท่าอุเทนและอำเภอโพนสวรรค์อีกอำเภอละ 30 เตียง ขณะที่โรงพยาบาลอื่นก็พยายามหาสถานที่เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมได้ยืนยันว่า ณ ปัจจุบันยังสามารถบริหารจัดการเตียงให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยได้อยู่ขอพี่น้องประชาชนอย่าได้ตื่นตกใจ