เลย(ชมคลิป)เปิด รพ.สนามรองผู้ติดเชื้อจากขายลอตเตอรี่และแรงงานคืนถิ่นอีก 258 เตียง


เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 5 ก.ค.64 ที่โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชกาจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าเลย นายกสโมสรไลอ้อนจังหวัดเลย แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน และนายอาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ให้การต้อนรับ
นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 ปัจจุบันจังหวัดเลยพบว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายอำเภอและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดเลยมีนโยบายรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเลยและต้องการกลับมารักษาตัวที่จังหวัดเลย
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลยและคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้พิจารณาให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินท์) ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น รองรับผู้ป่วยจำนวน 10 เตียง มีความเหมาะสมต่อการจัดพื้นที่รองรับผู้ป่วยเฉพาะโรค มีการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรที่ให้บริการ ระบบการส่งต่อ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนปรับปรุงสถานที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามที่ได้มาตรฐานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ จากหัวหน้าส่วนราชการ, เหล่ากาชาดจังหวัดเลย, บริษัทเมืองเลยบิ๊กโฮม, ปกครองจังหวัดเลย เรือนจำจังหวัดเลย
ด้าน ผู้ว่าฯเลยกล่าวว่า ตามที่ทางสำนักงานสาธารณสุขรายงาน ซึ่งทางจังหวัดและคณะกรรมการบริหารควบคุมโรคติดต่อ มีความเห็นร่วมกัน เพื่อเตรียมรองรับ ผู้ค้าลอตตเอรี่รายย่อยที่ไปขายในพื้นที่ 10 สีแดง และแรงงานต่างด้าว และผู้ป่วยติดเชื้อจากกรุงเทพฯ ไม่มีเตียงรักษา ทางจังหวัดมีความประสงค์รับผู้ป่วยทุกกรณีเข้ามารับการรักษาด้วยความเต็มใจ แต่ขอให้ประสานมายังจุดรับเรื่อง ทุก รพ. รพสต. อสม. ตามเบอร์ที่แจ้งไว้ และอีกเบอร์โทร.ตรง ดังนี้ 0818719863 และ 0862210083 ซึ่งเป็นเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสอบถามอาการเบื้อต้นก่อน


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย