อุดรธานี – ร.13 พัน.2 ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ประสบเหตุวาตภัย

ร.13 พัน.2 ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยคุณศศิชา สาริยา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้ลงพื้นที่เดินทางเข้าเยี่ยมประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ บ้านศรีวิลัย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณะภัยของหน่วย

โดยในครั้งนี้หน่วยได้เข้าเยี่ยมบ้านของ นางบุญ พาใส อายุ 68 ปี ซึ่งอาศัยอยู่กับหลานจำนวน 3 คน ซึ่งมีฐานะยากจน ตัวบ้านมีลักษณะเป็นกระท่อมไม้ที่ชำรุด ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุพัด และด้วยความยากจนหลานทั้ง 3 คน จำเป็นต้องเดินเท้าไปโรงเรียนเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เป็นประจำทุกวัน ในการนี้หน่วยจึงได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยจักรยาน ตามโครงการ “Army Bike สานฝันปันสุข” ให้กับหลานของ นางบุญ พาใส ทั้ง 3 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

และในวันเดียวกันนี้หน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดช่างเข้าซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุพัดกระหน่ำ ซึ่งการช่วยเหลือยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน และเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ในการเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชาชนในทุกโอกาส


จากการที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวและมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัยในครั้งนี้ ทำให้ นางบุญ พาใส และครอบครัว รวมถึงผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจและรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13