จ.อุดรธานี – ร.13 พัน.1 ส่งมอบโครงการ “SANWA รักษ์น้ำ รักน้อง” และปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67

ร.13 พัน.1 ส่งมอบโครงการ “SANWA รักษ์น้ำ รักน้อง” และปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ “SANWA รักษ์น้ำ รักน้อง” และปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยมีนาย ธวัชชัย คำวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ผู้อำนวยการ,ครูอาจารย์,นักเรียน และตัวแทนภาคเอกชนที่ร่วมโครงการฯ เข้าร่วมพีธีส่งมอบโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยผู้ผลิตก๊อกน้ำซันวาได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ประปา ค่าใช้จ่ายในการสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน และเปลี่ยนอุปกรณ์ประปาใหม่ ซึ่งการจัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาดและเพียงพอ ซึ่งเด็กๆทุกคนควรได้รับอาหาร สารอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด เช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐานอื่น เพราะอาหารดี น้ำสะอาด คือรากฐานของการเติบโต” ซันวายังคงเดินหน้าต่อกับโครงการ “ซันวา รักษ์น้ำ รักน้อง” เพื่อให้น้อง ๆ ในโรงเรียนต่าง ๆ ได้ใช้น้ำอย่างสะดวกสบายและถูกสุขอนามัย และในโอกาสนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบน้ำประปาและอ่างล้างหน้าให้กับโรงเรียนด้วย


จากการที่หน่วยได้ร่วมส่งมอบโครงการฯ และพัฒนาเขตสุขาภิบาลในครั้งนี้ ทำให้คณะครูอาจารย์, นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหารและภาคเอกชน ที่ได้จัดกำลังพลจิตอาสา/ชุดช่างของหน่วยและสนับสนุนงบประมาณการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียนในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13