อุดรธานี – ร.13 พัน.2 จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาตลาดหน้าค่าย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 พันโท อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบค่าย ณ ตลาดบ้านบ่อน้ำ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยจัดกำลังพลจิตอาสา นายทหาร,นายสิบและพลทหารของหน่วย ร่วมกับเทศบาลหนองสำโรง เข้าทำความสะอาดตลาดและพื้นที่โดยรอบ โดยการกวาดล้าง พื้นตลาดเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและรักษาภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนและตลาดของชุมชนให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น จากการปฏิบัติของ กองพันทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 13 ทำให้สร้างความปิติยินดีแก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ ที่หน่วยทหารได้จัดกำลังพลมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

กรมทหารราบที่ 13