มุกดาหาร(ชมคลิป)มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 17 ราย


มุกดาหาร – จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพิ่มอีก 17 ราย จาก 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง 7 ราย ดอนตาล 1 ราย หนองสูง 2 ราย นิคมคำสร้อย 6 ราย และดงหลวง 1 ราย
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 จังหวัดมุกดาหาร รายงานสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 (เมษายน 2564) จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่วยยืนยันข้อมูลตรวจพบเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 17 ราย เป็นรายที่ 73- 89 ของการะบาดระลอก 3 (เมษายน 2564) รายละเอียดไทม์ไลน์ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
ทั้งนี้จาก รายงานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด 179 ราย จากผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สงสัย (PUI) 5 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 124 ราย ระบบเฝ้าระวังปกติและระบบบริการ 18 ราย และการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน 32 ราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร สรุปผู้ป่วยรายใหม่ ประจำวันที่ 4 ก.ค 64 จำนวน 17 ราย ดังนี้รายที่ 73 พบเชื้อที่ กทม. มารักษาที่มุก รพ.สนาม (อ.ดอนตาล) รายที่ 74 (หนองสูง) รายที่ 75 (ตรวจพบเชื้อที่ กทม.) อ.เมืองมุกดาหาร รายที่ 76-81 (ตรวจพบเชื้อที่ กทม.) อ.นิคมคำสร้อย รายที่ 82-87 อ.เมืองมุกดาหาร รายที่ 88 อ.หนองสูง รายที่ 89 อ.ดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ป่วยกำลังรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 50 ราย รายละเอียดไทม์ไลน์เพิ่มเติม อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร