อุดรธานี-ร.13 พัน.3 จัดชุดปฏิบัติการ “หมอเดินเท้า ช่วยเหลือประชาชน” อำเภอพิบูลย์รักษ์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจการพลเรือนของหน่วย(ขุนอาสา 215) เข้าพบปะ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เพื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์ การดาวน์โหลดและขั้นตอนในการใช้งานแอปพลิเคชั่น LINE “หมอพร้อม” เพื่อลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 และได้จัดชุดหมอเดินเท้า ลงพื้นที่เข้าแนะนำวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น และแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านนาทรายศรีวิไล หมู่ที่ 9 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี จากการปฏิบัติประชาชนในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณที่ทางหน่วยทหารได้เข้ามาให้แนะนำในการขอรับวัคซีน ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE และในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือและความสนใจในการร่วมกิจกรรมจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี


ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

กรมทหารราบที่ 13