ศรีสะเกษ-นอภ.อุทุมพรพิสัย เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ ปชช.-ครู-อสม.


เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมทั้งประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” จำนวน 1,000 คน โดยมี นายปรีชา ปิยะพันธ์ สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย นพ.ชินดนัย เชาว์ศิริกุล นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.อุทุมพรพิสัย นำแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องมาให้บริการ
นายพรชัย เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ได้แบ่งชนิดการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. Astrazeneca กลุ่มเป้าหมายในการฉีด ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ผ่านการลงทะเบียนใน Application “หมอพร้อม” ตั้งแต่ วันที่ 14-27 มิ.ย. นี้ รวมจำนวน 1,000 คน 2. sinovac กลุ่มเป้าหมายในการฉีด ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในเขต สพป.ศก.เขต 2 จำนวน 100 คน และในสังกัด สพม.28 จำนวน 5 คน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 คน รวม 106 คน และ อสม. จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,126 คน .

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน