นครพนม (ชมคลิป) ร.3 พัน.3 ซับน้ำตาพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลจิตรลดา ราคาตกต่ำ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในห้วงนี้เป็นช่วงเก็บผลผลิตแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบกับเกษตรกรเป็นวงกว้าง พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรจึงได้ดำเนินการติดต่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรโดยการรับซื้อผลผลิตเป็นปลานิลพันธุ์จิตรลดา จากผู้ประกอบการ ฟาร์มปลานิลจินตนา ของนางจินตนา ชาชุมราช บ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 10 บ้านหลักศิลาใต้ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 100 กิโลกรัม จำนวน 4,500 บาท ซึ่งน้ำหนักปลาต่อ 1 ตัว ประมาณ 1.2 กิโลกรัม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 มาประกอบเลี้ยงเป็นอาหารพิเศษประจำเดือนให้แก่ทหารกองประจำการ และแจกจ่ายให้ครอบครัวกำลังพล ทั้งนี้ ถือเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ในโครงการ “น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทุกสาขาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด และไม่สามารถจัดส่งผลผลิตออกจำหน่ายได้เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา โครงการ “น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” ถือเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกในการช่วยเหลือสังคม “ทุกคำ ทุกมื้อ เราอิ่มท้อง และอิ่มใจ” หากขายไม่ออก “บอกทหาร” ซึ่งกองทัพพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร