ขอนแก่น – ทหารจัดรถปันสุขเคลื่อนที่ตระเวนแจกอาหาร สิ่งของจำเป็นให้ประชาชน อย่างต่อเนื่อง

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ค่ายสีหราชเดโชไชย จ.ขอนแก่น จัดรถปันสุขเคลื่อนที่ ร่วมกับเครือข่ายสภากาแฟ 18 หน่วยงานรอบค่าย พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด และครอบครัว ร่วมกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสีหราชเดโชไชย และผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี จัดสิ่งของใส่ รถปันสุขเคลื่อนที่ ออกตระเวนแจกอาหารและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชน จำนวน 50 ชุด ในพื้นที่ บ้านสีหราช ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งเชื้อแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งหน่วยได้นำนโยบาย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตแก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงสั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วย ได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งกรมทหารราบที่ 8 ได้ร่วมกับเครือข่ายฯและกำลังพล จัดรถปันสุข ส่งมอบสิ่งของให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดย เฉพาะผู้ป่วยติดเตียง,ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชน โดยให้บริการถึงที่ ซึ่งหน่วยจะใช้รถปันสุขเคลื่อนที่ แบ่งปันน้ำใจ ปันยิ้ม ปันความสุขบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชน
ในโอกาสนี้ หน่วยยังได้จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนะนำวิธีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมแนะนำการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ และหมอชนะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้พี่น้องประชาชน ตามชุมชน หมู่บ้าน และจุดสำคัญในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงมาตรการป้องกันตนเองต่อโรคโควิด-19 ตามหลักสุขอนามัย พร้อมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ทั้งวิธีการป้องกันตนเอง และคนรอบข้างเพื่อไม่ให้เป็นพาหะนำโรค ทั้งแนะนำการล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร