นครพนม(ชมคลิป)ร.3 พัน.3 ห่วงใยดูแลน้องๆนักเรียน จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อนพัฒนาสถานศึกษาป้องกันโควิด-19

ร.3 พัน.3 ห่วงใยดูแลน้องๆนักเรียน จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อนพัฒนาสถานศึกษาป้องกันโควิด-19 สนองตอบนโยบาย ผบ.ทบ.
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือ จากนางสาววิชยา โคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่ง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เนื่องจากโรงเรียนบ้านนาป่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งหมด จำนวน 36 คน มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งหมด จำนวน 6 คน บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียน จึงขอความอนุเคราะห์กำลังพลของหน่วย ร.3 พัน.3 เพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโรงเรียน ต่อไป
ทางด้าน พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่มีความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาที่กำลังจะเปิดภาคเรียน จึงให้หน่วยทหารในพื้นที่ประสานกับสถานศึกษา ในการทำความสะอาดพื้นที่ และบริเวณที่ผิวสัมผัสที่อาจเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 จึงได้รีบดำเนินการนำกำลังพลของหน่วย ร.3 พัน.3 ร่วมกับ คณะครู, น้องๆนักเรียน, ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อน ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ระเบียง ราวบันใด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนตามอาคารเรียน โรงอาหาร และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียนในห้วงเปิดเทอม เป็นความห่วงใยดูแลน้องๆนักเรียน หลังจากหยุดเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ในห้วงที่ผ่านมา เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียน โดยการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ของหน่วย ร.3 พัน.3ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งยังได้รับการชื่นชมจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่ง คณะครู และเด็กนักเรียนรวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างมาก สร้างบรรยากาศความอบอุ่นให้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งในห้วงเปิดเทอมของโรงเรียนบ้านนาป่ง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร