ศรีสะเกษ-เกษตรกรยิ้ม “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ราคาพุ่ง สวนกระแสโควิด ก.ก.ละ 200 บาท

เกษตรกรยิ้ม “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ราคาพุ่ง สวนกระแสโควิด ก.ก.ละ 200 บาท ขณะที่ ผู้ว่าฯ ดันขายตลาดออนไลน์ คาดรายได้ทะลุกว่า 713 ล้านบาท
เมื่อเร็วๆนี้ ที่สวนทุเรียนภูเขาไฟ “สวนแสงสว่าง” บ้านหนองเก่า ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าว “ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษฎ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ และคณะให้การต้อนรับเป็นร่วมกิจกรรม
นายวัฒนา กล่าวว่า การแถลงข่าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับเอกลักษณ์เฉพาะและความโดดเด่นของทุเรียนภูเขาไฟ รวมทั้งการจำหน่ายทุเรียนในช่องทางออนไลน์ ผ่านทาง เว็บไซต์ lavadurian.com ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าในช่วงวิกฤติ สร้างความมั่นใจ ในคุณภาพของสินค้าให้กับผู้บริโภค ในส่วนของข้อมูลการผลิตทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 8,552 ไร่ ให้ผลผลิตผลิตแล้ว 3,527 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต 5,025 ไร่ คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟในปี 2564 นี้ไว้ที่ 4,195.5 ตัน โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 1,190 กิโลกรัมต่อไร่ รวมทั้งคาดการณ์ราคาจำหน่ายปลีกหน้าสวน กิโลกรัมละ 160-180 บาท และราคาในตลาดเขตพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ จะมีราคาขายปลีกอยู่ที่กิโลกรัมละ 180-200 บาท โดยคาดว่าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จะสร้างรายได้ คิดเป็นมูลค่า 713.23 ล้านบาท คิดจากราคาประมาณเฉลี่ย 170 บาทต่อกิโลกรัม
จากการคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนศรีสะเกษ ปีการผลิต 2564 ไว้ที่ 4,195.5 โดยจะเพิ่มขึ้น 450.5 ตัน จากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 12.02 เนื่องจากตัน มีพื้นที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ ด้วยในช่วงเดือน ธ.ค. 63 จนถึงเดือน ม.ค. 64 ที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษ มีสภาพอากาศหนาวเย็น โดยมีอุณหภูมิลดต่ำ ประมาณ 15-18 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลให้ดอกทุเรียนแห้งและไม่ติดลูก อีกทั้งยังเกิดวาตภัยจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ ทำให้ผลผลิตเสียหาย จำนวนกว่า 80 ตัน โดยในปีการผลิต 2564 นี้ คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดแบ่งเป็นหลายรุ่น เริ่มตั้งแต่ เดือน พ.ค. ไปจนถึงปลายเดือน ส.ค. 64 โดยผลผลิตจะออกมากที่สุด ในช่วงเดือน มิ.ย.
นายวัฒนา กล่าวต่อไปอีกว่า ขณะเดียวกันในทุกๆ ปี จังหวัดศรีสะเกษ จะกำหนดจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ ในช่วงเวลาที่มีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดมากที่สุด คือในช่วงระหว่างเดือน มิ.ย. – ก.ค. ของทุกปี แต่ทั้งนี้ เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้ง ยังมีมาตรการทางสาธารณสุข ที่รัฐบาลแนะนำให้ประชาชนลดระยะเวลาการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนให้ปฏิบัติงานในรูปแบบ work from home ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้าน
ดังนั้นการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวคือ การจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟฯ อาจจะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้มีความเสี่ยง และกระทบต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดได้ ทางคณะกรรมการจัดงานฯ จึงได้มีการนัดประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ในการจัดงาน และที่ประชุมมีมติ เห็นควรให้ยกเลิกการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน