อุดรธานี-ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมภริยา ปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก ภายในศูนย์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 พันโทบริสุทธิ์ สุจินพรัหม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 13 และ คุณ นวินดา สุจินพรัหม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ แม่บ้านจากหน่วยเดียว ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ตามโครงการศูนย์เกษตรทฤษฏีใหม่ ปลูกป่า 5 ระดับ ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โคก หนองนา โมเดล ณ ศูนย์เกษตรทฤษฏีใหม่ กองพัน ทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี