ขอนแก่น-ผบ.ร.8 สานต่อ นโยบาย ผบ.ทบ. จัดกำลังพล ร.8 ลงพื้นที่ช่วยเหลือรับซื้อสินค้าเกษตรที่ล้นตลาด “ ตามโครงการกองทัพบก.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”

ผบ.ร.8 สานต่อ นโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก ( ผบ.ทบ.) อย่างต่อเนื่อง จัดกำลังพล ร.8 และหน่วยรอง ลงพื้นที่ ช่วยเหลือรับซื้อสินค้าเกษตรที่ล้นตลาด “ ตามโครงการกองทัพบก.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”
วันที่ 3 มิ.ย.2564 พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ( ผบ.ร.8 ) ได้นำนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) สานต่อโครงการ “ตามโครงการทบ.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” ให้หน่วยทหารขึ้นตรงในพื้นที่รับผิดชอบ เข้าให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพของหน่วย ด้วยการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร รวมถึงผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว และการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น โดยให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยช่วยเหลือ อุดหนุน รับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรถึงในพื้นที่ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
โดยทางด้านกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย พันโท ประดิษฐ์ พรมเรียน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8 พัน 1 )ได้สนองตอบนโยบาย ผบ.ร.8 และ กองทัพบกอย่างต่อเนื่อง จัดกำลังพลลงพื้นที่ เข้ารับซื้อแตงกวา จำนวน 50 กิโลกรัม จากคุณธนาพร มาแก้ว เกษตรกรผู้ปลูกแตงกวา บ้านบ้านโสกใหม่ หมู่ 2 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย เพื่อนำมาประกอบเป็นเมนูอาหารให้กับกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่ม ภายใต้สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 “ ตามโครงการกองทัพบก.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (ระลอก 3)และไม่สามารถนำพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ ออกจำหน่ายตามแหล่งรับซื้อหรือท้องตลาดได้ตามปกติ.
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8 พัน.1
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร