ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชไชย สั่งจัดกำลังพลเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด สถานศึกษาป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม


พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ได้นำนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่มีความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อตัวนักเรียนในสถานศึกษาที่กำลังจะเปิดภาคเรียน จึงให้หน่วยทหารในพื้นที่ประสานกับสถานศึกษา ในการทำความสะอาดพื้นที่ และบริเวณที่ผิวสัมผัสที่อาจเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 จึงได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับคณะครู อาจารย์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยา BKC-80 ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและห้องเรียน ของวิสถานศึกษา ในพื้นที่
โดยทางด้านกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 โดย พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง กองพันทหารราบที่ 2 กรมหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (ผบ.ร.8 พัน 2 ) ได้สนองตอบนโยบาย ผบ.ร.8 และ กองทัพบกอย่างต่อเนื่อง ได้จัดกำลังพลทหารจิตอาสา ทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อน และทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ระเบียง ราวบันใด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนตามอาคารเรียน และโรงอาหาร และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครองเตรียมพร้อมรับการเปิดเทอมของนักเรียน หลังหยุดเรียนในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8 พัน.2
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร