ศรีสะเกษ-สุดเจ๋ง นอภ.โนนคูณ นำชาวบ้านตั้งการ์ดสูง ต้นแบบอำเภอเข้มแข็งปลอดโควิด


เมื่อเร็วๆนี้ นายภัทรพล สารการ นายอำเภอโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า อ.โนนคูณ เป็น 1 ใน 4 อำเภอสีขาว ประกอบด้วย อ.โนนคูณ อ.บึงบูรพ์ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ และอ.พยุห์ ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของการระบาดระลอกใหม่ และเป็น 1 ใน 3 อำเภอ คือ อ.โนนคูณ อ.บึงบูรพ์ และอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ที่ยังไม่เคยมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของการระบาดทั้งในรอบแรกและรอบปัจจุบัน เนื่องจากทางอำเภอโนนคูณ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ในการตั้งการ์ดสูง และมีการปฏิบัติตามมาตรการของทาง ศบค.และมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัดจริงจัง
สำหรับอำเภอโนนคูณ มีพื้นที่ 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 40,000 คนเศษ ได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามคำสั่งของ ศบค.และคำสั่ง ของ จ.ศรีสะเกษ โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 เปอร์เซ็น ล้างมือด้วยเจลแฮลกอฮอล์ และมีการวัดไข้อย่างจริงจัง เพื่อสังเกตอาการ ประกอบกับการบริหารจัดการบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอสม. จะมีการตั้งด่านชุมชน โดยมีการตรวจเข้มจัดทำประวัติข้อมูล ชื่อ-นามสกุล วันเวลาที่เดินทางเข้ามา และข้อมูลการวัดไข้ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมติดตามผลอย่างใกล้ชิด ซึ่งประชาชนชาวอำเภอโนนคูณ ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม ด้วยความสามัคคี จึงส่งผลให้ อ.โนนคูณ ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 มาจนถึงปัจจุบันนี้.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน