หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ชุมชนคุณธรรมคนโคกล่ามเวียนเทียนรอบเจดีย์รัตนมงคล


เมื่อคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 64 ที่วัดสุวนาราม บ้านโคกล่าม ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู พระครูเมตตาจันทคุณ เจ้าอาวาสวัดสุวนาราม บ้านโคกล่าม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชุมชนคุณธรรมคนโคกล่าม ร่วมกันทำวัตรสวดมนต์เย็นและเวียนเทียนรอบเจดีย์รัตนมงคล ซึ่งเป็นพุทธมณฑปภายในเจดีย์มีพระประธานเป็นพลอยหยกสีขาว มูลค่าร่วม 15 ล้านบาท อันมีความหมายสงบ สว่างและร่มเย็นในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.2564
พระครูเมตตาจันทคุณ กล่าวว่าวันนี้ คณะสงฆ์วัดสุวนาราม ร่วมกับชุมชนคุณธรรมคนโคกล่าม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา บริเวณรอบมณฑปเจดีย์รัตนมงคล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญความดี ร่วมกันทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตามหลักคำสอนสำคัญและเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือ ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมะ ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้วางวิสัยทัศน์ที่ว่าหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยอาศัยกิจกรรมหลักการ 3 ธ.ที่มีอยู่แล้วในจังหวัดหนองบัวลำภู นั้นคือจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นดินแดนแห่ง ธรรมชาติที่สวยธรรม มีธรรมะปฏิบัติของครูบาอาจารย์ และ มีศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ควรแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู อีกด้วย
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู