อุดรธานี-กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลเข้าซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค “โรงเรียนชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลเข้าพบปะ นายประหยัด หวังผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดารา ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประสานโครงการ “โรงเรียนชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนในขั้นต้น ในครั้งนี้ได้ดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้า,เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด ซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่แตกชำรุด รวมถึงเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียน ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนใหม่ในอีกไม่กี่วันนี้ จากการปฏิบัติทำให้คณะครู อาจารย์ นักเรียนและประชาชนที่ทราบว่าทหารได้มาให้ความช่วยเหลือ รู้สึกดีใจและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยทหารได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
กรมทหารราบที่ 13