ศรีสะเกษ-นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่น เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งยั่งยืน


เมื่อเร็วๆนี้ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ตนได้รับเลือกตั้งให้มาเป็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ในครั้งนี้นับเป็นสมัยที่ 5 รวม 20 ปี ที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจ และให้โอกาสตนเข้ามาบริหารงานดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองใหญ่อีก 1 สมัย ตนพร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อมุ่งพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญรุ่งเรือง โดยจะเร่งดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนที่ตนได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารและการบริการ เน้นเรื่องหลักธรรมาภิบาล เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงานของภาครัฐ มุ่งบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า โปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงนโยบายการป้องกันอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งปัญหายาเสพติด โดยจะมีการกำหนดจุดเซฟตี้โซน ร่วมกับ สภ.เมืองจันทร์ และส่วนราชการ ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน รวมทั้งการติดตั้งไฟส่องสว่าง ในตรอกซอกซอย ถนนทุกสาย รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์ถนนให้เป็นถนนที่มีความสะดวก สวยงามและปลอดภัย สำหรับการใช้สัญจรของประชาชน
และนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญ คือ เรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีปัญหาภัยแล้ง ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่เกิดขึ้นติดต่อกันมานานหลายปี และในเขตเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เป็นที่ตั้งของส่วนราชการสำคัญของอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทร์ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเมืองจันทร์ ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน และได้ประสานขอความร่วมมือสนับสนุนจากทางโครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักชลประทาน ที่ 8 จ.นครราชสีมา ให้มีการผันน้ำจากลำห้วยทับทัน มายังพื้นที่หนองน้ำสาธารณะ ต.หนองใหญ่ ซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มดำเนินโครงการแล้ว โดยสำนักชลประทาน ที่ 8 จ.นครราชสีมา ได้มาวางท่อระบบส่งน้ำ ขนาด 12 นิ้ว ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เพื่อสูบน้ำมาเก็บกักในพื้นที่ ในหนองน้ำสาธารณะทุกแห่ง
โดยแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ได้รับการประสานงบประมาณจาก นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 พรรคภูมิใจไทย จำนวน 53 ล้านบาท ช่วงที่ 2 เสนอของบประมาณไปอีก 26 ล้านบาท เพื่อวางท่อส่งน้ำเชื่อมต่อจากแหล่งน้ำสาธารณะหนองใหญ่ ไปยังหนองน้ำสาธารณภายในโรงพยาบาลเมืองจันทร์ ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน