บึงกาฬ-กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. พันเอกมงคล หอทอง ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรสักดิ์มนตรี (กรมทหารราบที่ 13) มอบหมายให้ พันเอกศิวดล ยาคล้าย รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรสักดิ์มนตรี (กรมทหารราบที่ 13) ร่วมกับ กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2107 , ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2113, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 205 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ นายกาญจนา ยกเทพ อาสาสมัครกิจการพลเรือน กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ณ บ้านเลขที่ 107 บ้านนากั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยบ้านของ นายกาญจนา ยกเทพ ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ทำให้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถพักอาศัยได้ ในการนี้ กองกำลังสุรสักดิ์มนตรี โดย กองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) ได้มอบเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ตามนโยบาย ของผู้บังคับบัญชา “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” พร้อมกันนี้ หน่วยได้จัดชุดช่างจาก กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2107 , ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2113, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 205 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง, ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน, ชาวบ้านนากั้ง และอาสาสมัครกิจการพลเรือน กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ในพื้นที่ ร่วมกันก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยใหม่ ให้กับ นายกาญจนา ยกเทพ (อาสาสมัครกิจการพลเรือน กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี) อีกด้วย