ขอนแก่น(ชมคลิป)ผบ.ร.8 สนองนโยบายลงพื้นที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบช่วงการระบาดของโควิด -19


ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ได้นำนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) สานต่อโครงการ “หน่วยทหาร จ่ายตลาด ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ให้หน่วยทหารขึ้นตรงในพื้นที่รับผิดชอบ เข้าให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพของหน่วย ด้วยการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร รวมถึงผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว และการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น โดย พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 จึงเร่งเดินหน้าโครงการฯ ให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยช่วยเหลือ อุดหนุน รับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรถึงในพื้นที่ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง นำไปประกอบอาหารเลี้ยงให้กับกำลังพลทหารกองประจำการภายในหน่วยได้รับประทานพืชผัก ผลไม้สดใหม่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งมีทั้งแตงโม ผลไม้อื่นๆ ตามฤดูกาล และผักสวนครัวปลอดสารพิษจากเกษตรกรตามหมู่บ้านต่างๆ ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ดูแลของกองทัพภาคที่ 2 อาทิ คะน้า กวางตุ้งจักรพรรดิ ผักสลัด ผักบุ้ง มะเขือ แตงกวา ฟัก และพริก เป็นต้น เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยตรงให้กับพี่น้องเกษตรกร ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ ฝ่าวิกฤตการณ์โควิด-19 ในรอบนี้ไปด้วยกัน
โดย กรมหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พันตรี นิติธร แผลง แผลงศาสตรา นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงกรมทหารราบที่ 8 เป็นแทนนำกำลังพลลงพื้นที่รีบดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน ในการรับซื้อฝรั่ง จำนวน 50 กิโลกรัม ถึงสวนจากนางหวัน เกษตรกรเจ้าของไร่ฝรั่ง บ้านบึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตามโครงการ “หน่วยทหาร จ่ายตลาด ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (ระลอก 3) และไม่สามารถนำพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ ออกจำหน่ายตามแหล่งรับซื้อหรือท้องตลาดได้ตามปกติ ทำให้ขาดรายได้ ส่งผลกระทบกับเกษตรกรเป็นวงกว้าง จึงได้ประสานกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อทำการรับซื้อ นำไปสนับสนุนเป็นเมนูอาหารเสริม ให้กำลังพลทหารในหน่วย ได้รับประทานผักสด สะอาดปลอดภัย รสชาติอร่อย รวมถึงจัดซื้อนำไปแจกจ่าย ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มแม่บ้านทหาร รวมถึงประชาชน ในพื้นที่ ได้ช่วยเหลือเกษตรกร เป็นการเพิ่มช่องทางการตลอด รวมถึงกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด แก้ปัญหาล้นตลาด และให้สามารถขายหมดได้ทันฤดูกาล ป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เนื่องจากช่วงนี้เสี่ยงต่อการเกิดพายุฤดูร้อน “เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร