บึงกาฬ-สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง ลงพื้นที่รณรงค์ให้ลงชื่อฉีดวัคซีนโควิด

วันที่ 18 พ.ค. เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โดย ดร. คำไฝ พลสงคราม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นายสมพาน โคตรธารินทร์ สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง ลงพื้นที่บ้านโนนสว่าง ม.2 และบ้านโนนสว่างเหนือ ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ทำความเข้าใจแนวทางการเชิญชวนประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพื่อรับวัคซีน covid 19 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จำนวน 25 คน ที่ศาลากลางหมู่บ้าน พร้อมร่วมกับ ผู้นำชุมชนออกเดินเท้ารณรงค์ในหมู่บ้าน ให้ร่วมลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน พร้อมเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด

ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เผยข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฉีดไปแล้ว 100% มีวัคซีนคงเหลือ 13,069 โดส มีผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคจองฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 80,016 คน คิดเป็น 75% ..