(ชมคลิป)พด.หนองบัวลำภู รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ”หญ้าแฝก อุ้มน้ำ โอบดิน หนองบัวลําภู”กับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

พด.หนองบัวลำภู รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ”หญ้าแฝก อุ้มน้ำ โอบดิน หนองบัวลําภู”กับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ขณะที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลื้มกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตนเอง

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณรอบขอบสระน้ำตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บ้านบุ่งแก้ว ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายไพบูลย์ จันทอุทัย ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานของสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู และลูกจ้างภารกิจตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภู
โดยเฉพาะโครงการ 1 หนึ่งตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการในพื้นที่ 6 อำเภอ 53 ตำบล กับเกษตรกรจำนวน 1,507 ราย เพื่อให้การดำเนินการขุดสระน้ำถูกต้องตามรูปแบบที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด และช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง บรรเทาการขาดแคลนน้ำของพืช และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน ให้ได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อการทำการเกษตรต่อไป
นายไพบูลย์ จันทอุทัย ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กล่าวอีกว่าในวันนี้สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันคือการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯซึ่งหญ้าแฝกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สถานีพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้ามาดำเนินการร่วมกับโครงการ และหลายๆกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งหญ้าแฝกมีประโยชน์ทำหน้าที่อุ้มน้ำ และโอบดิน ในการป้องกันการซะล้างพังทลายของดินบริเวณขอบบ่อ ซึ่งอาจจะมีบางบ่อที่เป็นดินทราย จึงมีความจำเป็นต้องใช้หญ้าแฝกในการปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน หญ้าแฝก มีเป้าหมายในการผลิตและพร้อมแจกจ่ายหญ้าแฝกให้ผู้เข้าร่วมโครงการและแจกจ่ายให้เกษตรกรทั่วไปอีกด้วย
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู มีโครงการการแจกพันธุ์หญ้าแฝกทุกบ่อที่กรมพัฒนาที่ดินได้เข้าร่วมโครงการขุด และมีเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมจะให้ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประโยชน์ใช้หญ้าแฝกในพื้นที่ให้กับผู้ที่ร่วมโครงการ ขอให้เกษตรกรนำหญ้าแฝก ไปปลูกรอบๆสระน้ำ ซึ่งมีหลายขนาดด้วยกัน ซึ่งขณะนี้หญ้าแฝกของเรามีพร้อมที่จะแจกให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปรับหญ้าแฝกได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อขอรับหญ้าแฝกได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”หญ้าแฝก อุ้มน้ำโอบดิน หนองบัวลําภู” ครับ

ด้านนางสุมาลัย ทรงแสงฤทธิ์ เกษตรกรบ้านบุ่งแก้ว ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง บอกว่าวันนี้ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ หลังได้ยินข่าวก็รีบไปสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นานแล้ง จึงอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ ว่าเมื่อเรามีปากมีท้อง ความอยากมีอยากกิน ก็ต้องรู้จักปลูกพืชผักกินทุกชนิด ปลูกทุกอย่างที่กินได้ พืชทุกชนิดที่ปลูกสามารถเลี้ยงครอบครัว สระเราก็มีปลาก็ต้องปล่อย บอกได้คำเดียวว่า” ดีใจ”ที่ได้เข้าร่วมโครงการ
ทำให้เราได้ทำเพื่อปากท้อง เมื่อพออิ่มพอกินแล้ว จึงมองที่ตลาดจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชน พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เคยอุดมสมบูรณ์ ก่อนหน้านี้เดิมมีปลูกอ้อย จากนั้นก็มาปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ ขอบคุณหน่วยงานที่มาสนับสนุน โดยเฉพาะสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ที่มาปลูกหญ้าแฝก ซึ่งเป็นความต้องการมาก แต่ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาปลูก เราจะทำโครงการให้ดีและจะทำตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับเกษตรกรและลูกหลานของเราต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู