อุดรธานี-กลุ่มภาคธุรกิจ ขอฉีดวัคซีน 2หมื่นราย เพื่อสร้างความปลอดภัยในกิจการของตนเอง

ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการณ์อุดรธานี (เศรษฐกิจ) โดยมีรองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี , ประธานที่ปรึกษาหอการค้า จ.อุดรธานี ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี คลังจังหวัดอุดรธานี ส่วนงานที่เกี่ยวข้องการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อติดตามผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ จ.อุดรธานี
ที่ประชุมรายงานว่า อุดรธานีพบผู้ป่วยเพิ่มเพียง 3ราย รวมสะสม 407 ราย หายกลับบ้าน 345 ราย เหลือรักษาตัว 60 ราย 16 พ.ค.นี้ รพ.สนามจะไม่มีผู้ป่วย แต่จะคงสถานที่และอุปกรณ์ไว้ก่อน ขณะอุดรธานี ได้รับสนับสนุนวัคซีนรอบแรก 15,420 ราย สำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีน ของผู้สูงอายุ และกลุ่มโรคเรื่องรับ 7 โรค มีสิทธิจอง 284,840 ราย จนถึงขณะนี้มีการจองผ่าน “หมอพร้อม” , ผ่าน รพ.ชุมขน และ รพ.สต. แล้ว 220,998 ราย ส่วนการเคาะประตูบ้าน สำรวจผู้ต้องการฉีดวัคซีน อายุ 18-59 ปี รวบรวมไว้ในโปรแกรม UD HOSPITIL
นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานที่ปรึกษาหอการค้า จ.อุดรธานี กล่าวว่า แผนปฏิบัติการณ์ 4ก2ป.ของอุดรธานี เกิดผลในทางบวกพอสมควร อาทิ การตรวจหาเชื้อกลุ่มไรเดอร์ ทำให้แพนด้า , แก๊ปฟู๊ด และไลน์แมน ออกมาวิ่งเต็มเมืองอีกครั้ง ขณะที่มาตรการเร่งรัดฉีดวัคซีน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ราชการ ,เอกชน และประชาชนพื้นที่ ในส่วนภาคเอกชนกำลังเกิดกระแส ในหมู่ของกลุ่มเจ้าของกิจการ และผู้บริหาร นำเอาการฉีดวัคซีนมาเป็นตัวชี้วัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับธุรกิจตัวเอง
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องความสมัครใจ ผู้ว่าฯจะไปบังคับใครให้มาฉีดไม่ได้ อย่างกรณีข้าราชการทั้งจังหวัด 4 หมื่นคนเศษ ได้ขอให้ทุกคนพิจารณาเรื่องความรับผิดชอบ ได้ให้สำรวจว่าใครต้องการจะฉีดบ้าง ขณะที่ภาคเอกชนหลายธุรกิจ ทั้งโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการต่าง แจ้งความประสงค์มายังผู้ว่าฯ พร้อมนำคนในองค์กรตัวเอง มารับการฉีดวัคซีน ตัวเลขที่แจ้งเข้ามาสูงถึง 20,000 คน เป็นการส่งสัญญานที่ดีขึ้นมา แต่ก็อาจจะเกิดภาวะแย่งวัคซีนได้
“ การลงทะเบียนจองวัคซีน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค อุดรฯมีผู้ลงทะเบียนสูงขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับการแสดงตัวต้องการฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาล , รพ.สต. หรือกับ อสม.ออกไปรณรงค์ เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมไว้ก่อน กลุ่มเสี่ยงไหนที่จะได้ฉีดวัคซีนต่อไป จะเป็นกลุ่มนักโทษ , กลุ่มอาสาสมัครกู้ชีพ-ภัย , หรือกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ที่กำลังจะเปิดการเรียนการสอนแล้ว ทางจังหวัดเองก็จะพิจารณามาตรการใหม่ด้วย