เลย-ทุบสถิติอีก พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 รายสะสมแล้ว 77 ราย อนุโลมร้านอาหารไม่ต้องปิด 21.00 น. แต่ให้นั่งทานในร้านถึง 21.00 น. จากนั้นให้ขายแบบกลับบ้านเท่านั้น


นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นพ.สมชาย ชมภูคำ รองนพ.สสจ.เลย ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19
นพ.สมชาย ชมภูคำ รองนพ.สสจ.เลย เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเลยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 9 ราย รวมสะสมแล้ว 77 ราย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 45 ราย
ผู้ป่วยรายที่ 69 หญิงไทย อายุ 16 ปี อาชีพ นักเรียน (เรียนที่โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 จ.นนทบุรี) บ้านบึงสวรรค์ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย ประวัติสี่ยง มีประวัติไปขายปลาที่ตลาดออเงิน กทม. และภายหลังทราบว่าเจ้าของแผงปลาตรวจพบเชื้อ มีอากร ปวดศีรษะ ไอมีเสมหะ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ปัจจุบัน Admit ที่ รพ.วังสะพุง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 25 ราย (อยู่ จ.เลย 21 คน และ อยู่ กทม. 4 คน) ส่งตรวจวันที่ 7 พ.ค. 64 จำนวน 21 ราย ผลพบเชื้อ 2 ราย (รายที่ 70 และ 71 ) ไม่พบเชื้อ 19 ราย
ผู้ป่วยรายที่ 70 หญิงไทย อายุ 49 ปี อาชีพแม่บ้าน (มารดาของผู้ป่วยรายที่ 69) ที่ บ้านบึงสวรรค์ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 69 ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ปัจจุบัน Admit ที่ รพ.วังสะพุง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 7 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมกับรายที่ 69 ผลการตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ)
ผู้ป่วยรายที่ 71 หญิงไทย อายุ 29 ปี อาชีพ เกษตรกรรม พี่สาวของผู้ป่วยรายที่ 69 ที่บ้านบึงสวรรค์ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 69 ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ปัจจุบัน Admit ที่ รพ.วังสะพุง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 10 ราย
ผู้ป่วยรายที่ 72 หญิงไทย อายุ 83 ปี อาชีพ แม่บ้าน ที่บ้านเหล่าแปน ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย ตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ ตรวจพบเชื้อครั้งที่ 2 ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 37, 38, 46 ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ปัจจุบัน Admit ที่ รพ.เลย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 5 ราย ไม่พบเชื้อ
รายที่ 73 ชาย สัญชาติ MALI อายุ 42 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว (สามีของผู้ป่วยรายที่39) ที่บ้านห้วยเดื่อ ม. 8 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย ตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ ตรวจพบเชื้อครั้งที่ 2 ประวัติเสี่ยง มีประวัติเดินทางมาจาก กทม. (เคยเข้า State Quarantine) และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ ผู้ป่วยรายที่ 39
ผู้ป่วยรายที่ 74 หญิงไทย อายุ 51 ปี อาชีพแม่บ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านห้วยเดื่อ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย ตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ ตรวจพบเชื้อครั้งที่ 2 ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 39 ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ปัจจุบัน Admit ที่ รพ.ผาขาว ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ผู้ป่วยรายที่ 75 ชายไทย อายุ 27 ปี อาชีพ รับจ้าง ที่บ้านห้วยเดื่อ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลยตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ ตรวจพบเชื้อครั้งที่ 2 ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 39 ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ปัจจุบัน Admit ที่ รพ.ภูกระดึง ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ผู้ป่วยรายที่ 76 ชายไทย อายุ 27 ปี อาชีพ เกษตรกรรม ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านห้วยเดื่อ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย ตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ ตรวจพบเชื้อครั้งที่ 2 ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 39 ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ปัจจุบัน Admit ที่ รพ.ภูกระดึง ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ผู้ป่วยรายที่ 77 เด็กชายไทย อายุ 13 ปี อาชีพ นักเรียน ที่ บ้านห้วยเดื่อ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลยตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ ตรวจพบเชื้อครั้งที่ 2 ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 39 ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ปัจจุบัน Admit ที่ รพ.ผาขาว ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
นอกจากนี้ มีการรับผู้ป่วยจากกรุงเทพมหานครมารักษาต่อที่รพ.เลย 1 ราย เป็น หญิงไทย อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภูมิลำเนา บ้านผาสามยอด ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย ตรวจหาเชื้อที่ รพ.วิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(กทม.) วันที่ 5 พ.ค. 64 ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประวัติเสี่ยง มีประวัติพักอาศัยอยู่ในพื้นที่สี่ยงสูงและเข้มงวด และไปในสถานที่มีคนหนาแน่น (พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคCOVID-19) ผู้ติดเชื้อมีอาการปวดกล้ามเนื้อ มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจลำบากปัจจุบัน Admit ที่ รพ.เลย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 2 ราย ส่งตรวจวันที่ 7 พ.ค. 64 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ
นพ.สมชาย ยังกล่าวถึงการใช้เตียงรองรับผู้ป่วยในจังหวัดเลย ขณะนี้จังหวัดเลย มีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 221 เตียง ใช้ไปแล้ว 58 เตียง ยังเหลือเตียงว่าง 163 เตียง ยืนยันว่าจำนวนยังเพียงพอ ส่วนการบริหารจัดการเตียงนั้น หากพบว่า โรงพยาบาลใดจำนวนเตียงไม่เพียงพอ จะนำผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลอำเภอใกล้เคียงทันที ซึ่งขณะนี้ ที่โรงพยาบาลหนองหินเพียงแห่งเดียว ที่เตียงไม่เพียงพอ ซึ่งได้พาผู้ป่วยกระจายไปรักษายังโรงพยาบาลผาขาว และโรงพยาบาลภูกระดึง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และ กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนวัคซีน เพื่อเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ คาดว่าจะเป็นวัคซีนของแอสตราเซนิก้า ซึ่งหากเกิดความเสียหายจะได้รับค่าชดเชยจาก สปสช.
ด้านนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ได้มีการหารือผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะทำงานเรื่องการปิดร้านอาหารเวลา 21.00 น. ซึ่งมีข้อสรุปว่า ให้อนุโลมร้านอาหารขายต่อได้ โดยให้นั่งทานในร้านถึง 21.00 น. หลังจากนั้นให้ขายแบบกลับบ้านเท่านั้น พร้อมกันนี้ ขอย้ำให้ทุกคนร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด โดยเฉพาะการรายงานตัว และมาตรการ DMHTTA เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / ขตว.เลย