ผู้ว่าฯศรีสะเกษ สั่งปิด 2 หมู่บ้าน อ.กันทรารมย์ ห้ามออกจากเรือน หลังพบผู้ติดเชื้อ-เสี่ยงสูงอื้อ งดการปฏิสัมพันธ์บุคคลภายนอก 14 วัน


เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายวัฒนา พุฒชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ลงนามในประกาศคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1940/2564 เกี่ยวกับมาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ หลังเกิดกลุ่มคสัสเตอร์เกิดขึ้นหลายกลุ่มกระจายไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งการติดเชื้อได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ ซึ่งเป็นอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อมากสุดเป็นอันดับ 1 ของ จ.ศรีสะเกษ และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนหลายราย
จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพรโรคในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ เป็นการชั่วคราว ได้แก่ ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน ตั้งแต่วันที่ 9-22 พ.ค. นี้ สำหรับหมู่บ้านดู่ หมู่ที่ 1 และหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ต.คู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนหลายราย นั้น ได้มีคำสั่งห้ามพบปะหรือปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวอื่น ห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามจัดกิจกรรม สังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง โดยเด็ดขาด พร้อมให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครในหมู่บ้าน เช่น ชรบ. อสม. อปพร. ดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองคนเข้า-ออก หรือการเคลื่อนย้ายคนในพื้นที่ โดยตรวจบุคคล ยานพาหนะที่ผ่านจุดคัดกรองฯ และจัดทำบัญชีคัดกรองคนเข้าออกหมู่บ้าน โดยเฉพาะใน 2 หมู่บ้านดังกล่าวนี้อย่างเข้มข้น.


รายงาน ศรีสะเกษ // รายงาน