ทั่วไทย-สมาคมสื่อเกษตรผนึกม.เกษตรฯจัดใหญ่เทศกาล”กินกุ้งไทย สู้ภัยโควิด-19”


สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยผนึกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจัดโครงการเทศกาล”กินกุ้งไทย สู้ภัยโควิด-19”หวังช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักในขณะนี้
หลังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19ในตลาดกลางกุ้ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และต่อมาได้มีการแพร่กระจายไปกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศทำให้เกิดความวิตกกังวลต่อประชาชนทั่วไป พร้อมกับส่งผลกระทบต่อกิจการค้าผลผลิตสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกุ้งส่งผลทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่มีตลาดรองรับ เนื่องจากความกังวลของผู้บริโภคเรื่องความปลอดภัย
ด้วยเหตุนี้สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จึงได้จับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย จัดโครงการ”กินกุ้งไทย สู้ภัยโควิด-19”ขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-18.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารกลาง2 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ได้นำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปในราคาถูกในโอกาสเทศกาลปีใหม่2564 โดยสมาคมฯได้ประสานงานเครือข่ายเกษตรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่จ.สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และราชบุรีนำผลผลิตมาจำหน่ายในวันและเวลาดังกล่าว
ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้เห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากผู้บริโภคไม่มั่นใจในความปลอดภัยทำให้มีปัญหาในเรื่องการตลาด
“ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯมีมติเห็นชอบให้หาทางความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้อย่างเร่งด่วน ทั้งโดยการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค การจัดหาสถานที่จำหน่าย ตลอดจนการประสานกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในการนำผลผลิตกุ้งสด ๆ จากฟาร์มเลี้ยงมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง”นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯกล่าว
อย่างไรก็ตามนอกจากการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อจัดสถานที่ให้กับผู้เพาะเลี้ยงกุ้งนำผลผลิตมาจำหน่ายแล้ว ทางสมาคมฯยังได้สนับสนุนกิจกรรมสานต่อโครงการ ข้าวชาวนาแลกปลาชาวเลระหว่างจังหวัดยโสธรและสมุทรสาคร ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบปัญหาถึงขั้นวิกฤติด้วย
“สำหรับองค์กรใดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน หากต้องการจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งและประมง หากมีความพร้อมในสถานที่ ทางสมาคมฯก็ยินดีที่จะช่วยประสานงานไปยังเครือข่ายเกษตรกรทุกจังหวัด เพื่อช่วยกันกู้วิกฤติครั้งนี้ โดยท่านสามารถแจ้งความจำนงได้ที่สมาคม หมายเลข หรือ ผู้สื่อข่าวที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯได้ตลอดเวลา” ดร.อภิวัฒน์กล่าวย้ำ
ด้านดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เพราะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นของทุกคนและเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยก็ได้จัดโครงการให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์ต่าง ๆ นำผลผลิตมาจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัยเป็นประจำตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
“อย่างในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำก็ได้มีโครงการให้ชาวนาภาคอีสานนำผลผลิตข้าวหอมมะลิมาจำหน่าย ภายในมหาวิทยาลัย หรือในช่วงฤดูผลไม้ให้ผลผลิตก็จะมีเกษตรกรชาวสวนนำผลผลิตมาขายเช่นกัน หากมีทางไหนที่ให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยได้ก็ยินดีครับ ต้องขอขอบคุณทางสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา”อธิการบดีม.เกษตรกล่าวย้ำ พร้อมเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปได้มาจับจ่ายซื้อกุ้งสด ๆ จากฟาร์มเกษตรกรโดยตรง
สำหรับโครงการเทศกาล”กินกุ้งไทย สู้ภัยโควิด-19”จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-18.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารกลาง2 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน