อุดรธานี – ร.13 พัน.2 ลุยช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่บ้านดอนตาล ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ผลจากเหตุวาตภัยในครั้งนี้ ทำให้บ้านเรือนของราษฎร และวัดได้รับความเสียหาย รวมจำนวน 15 หลังคาเรือน ซึ่งหน่วยได้ระดมกำลังพลจิตอาสา ของหน่วยร่วมกับผู้นำชุมชน ครูอาจารย์ นักเรียนและประชาชนในพื้นที่เร่งเข้าดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยการขนย้ายต้นไม้ที่ถูกลมพายุพัดโค่นล้ม ภายในโรงเรียนบ้านดอนตาล และรื้อถอนบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกลมพายุพัดจนได้รับความเสียหาย จากการที่หน่วยได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกดีใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13