หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ผู้ว่าฯเปิด รพ.สนามแห่งแรก พร้อมชักซ้อมระบบความพร้อม ของการจัดระบบบริการ โรงพยาบาลสนาม

ผวจ.หนองบัวลำภู เปิด รพ.สนามแห่งแรก พร้อมชักซ้อมระบบความพร้อม ของการจัดระบบบริการ โรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภู รับมือผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเตรียมความในทุกรูปแบบ ขณะที่ อบจ.หนองบัวลำภู พร้อมสนับสนุน

วันนี้( 7 พค.64) ที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันเปิด รพ.สนามหนองบัวลำภู แห่งแรก(สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภู)สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู ตามแผนการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.หนองบัวลำภู ในการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
โดยมี นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ในนามคณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภู และ ในฐานะ ผอ.รพ.สนามหนองบัวลำภู แห่งที่ 1 (สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภู) ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จากนั้น ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมคณะเยี่ยมชมภายในห้อง รพ.สนาม และชมการสาธิตกระบวนการรักษาตั้งแต่ต้นจนนำส่งผู้ป่วยกลับบ้าน
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า วันนี้จังหวัดหนองบัวลำภู มียอดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเมษายน 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 6 ราย รักษาหายแล้ว 20 ราย มีประวัติการเสี่ยงของผู้ติดเชื้อ จากการใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 18 ราย จากสถานบันเทิง 6 ราย และพื้นที่ที่มีการระบาด 2 ราย แยกเป็นเพศชาย 15 ราย หญิง 11 ราย โดยยังคงมีจำนวนผู้ป่วยที่รอผลการตรวจพิสูจน์ซ้ำ เข้ารับการรักษาอยู่ที่ รพ.ต่างๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งสถานการณ์ยังมีความเสี่ยงที่จะพบผู้ป่วย และมี การระบาดในพื้นที่ได้ เนื่องจากยังมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าในการเปิด รพ.สนามหนองบัวลำภู แห่งที่ 1 ในวันนี้ เป็นการเริ่มต้นของแผนการดำเนินงานที่เราจะต้องมองภาพรวมในทุกมิติ ซึ่งหากจำนวนผู้ป่วยที่ รพ.ทั้ง 6 แห่งแล้วที่นี่มีปริมาณเตียง การบริหารจัดการผู้ป่วย ในกลุ่มไม่แสดงอาการ หรือมีอาการน้อยจะถูกส่งมาที่ รพ.สนามแห่งนี้ทันที ซึ่งขณะนี้ นพ.ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ รอง ผอ.รพ.หนองบัวลำภู พญ.ไอรดา สายปัญญา พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบ จากโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จะได้เข้ามาประจำการในพื้นที่แล้ว รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ถูกลำเลียงมาจาก รพ.เครือข่ายและ รพ.หนองบัวลำภู และ อบจ.หนองบัวลำภู เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติงานทันทีหากพบผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มใหญ่ หรือตามแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนด
นพ.สสจ.หนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภูในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ในการจัดเตรียมอาคารสถานที่ การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และส่วน ราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในเบื้องตันอาทิ กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ ได้สนับสนุนเตียง อุปกรณ์เครื่องนอน จำนวน 50 เตียง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สนับสนุนตู้ประจำเตียง 50 ชุด ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู ได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และน้ำดื่ม

และเพื่อให้การเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการโรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและสามารถให้การดูแลผู้ป่วยยืนยัน COVD-19 รองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดให้มีการซักซ้อมระบบความพร้อมของการจัดระบบบริการ โรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบไปด้วยการตรวจเยี่ยมสถานที่ ซักซ้อม ขั้นตอนการจัดบริการ และระบบสนับสนุนบริการต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อม ของการจัดระบบบริการ โรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภู อย่างมีประสิทธิภาพ

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู