พ่อเมืองศรีสะเกษ มอบกิฟต์เซตป้องกันโควิด 2 หมื่นชุด แจกจ่าย อสม.-ปชช.


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ รพ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานมอบปัจจัยสิ่งของและอาหาร ของหน่วยงาน ชมรม และกลุ่มจิตอาสา เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคคลทางการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข โดยมี นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับมอบ
นายวัฒนา กล่าวว่า สิ่งของที่นำมามอบเพื่อร่วมเป็นกำลังใจในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยสำนักงาน ปภ. มอบชุดกิฟต์เซต ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย และขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 20,000 ชุด ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ รพ.สต. อสม. ซึ่งเป็นชุดสอบสวนโรคและติดตามสถานการณ์ในระดับพื้นที่เพื่อมอบแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่อื่นที่กลับบ้านและกักกันตนเองในครอบครัว พร้อมคู่มือแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการแพร่ระบาดในครอบครัว หมู่บ้าน และจิตอาสารุ่น 5/63 และคณะ ยังได้มอบแอลกอฮอล์ 8 ขวด แมสก์สำหรับเด็ก 10 กล่อง ผ้าอ้อม 6 แพ็ค ขนม 5 ลัง นม 10 ลัง และของเล่นเด็ก 60 ชิ้น ให้แก่ รพ.ศรีสะเกษ
นอกจากนี้ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน ยังได้มอบข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง น้ำอัญชันมะนาวโซดา 50 ขวด ให้กับบุคลากร รพ.ศรีสะเกษ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข รวมทั้งความปรารถนาดีและขอบคุณไปยังทีมอำเภอ ตำบล หมู่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษา และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ อย่างเต็มกำลังความสามารถ.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา // รายงาน