ศรีสะเกษ-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบเงิน-สิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยฟ้าผ่าเสียชีวิต


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 เม.ย. ที่บ้านเลขที่ 191 บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับ น.ส.ปรางทิพย์ ฮงทอง ภรรยาของ นายพิเชษฐ์ ฮงทอง อายุ 24 ปี ที่ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธี
นายอนุรัตน์ กล่าวว่า พิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 64 เวลาประมาณ 14.00 น. ได้เกิดเหตุฟ้าผ่า นายพิเชษฐ์ เสียชีวิตขณะรับจ้างเก็บพริก ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวสมรสกับ น.ส.ปรางทิพย์ ฮงทอง มีบุตรด้วยกัน 1 คน เป็นเด็กชาย อายุ 4 ขวบ และในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้อนุมัติเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด งานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 59,400 บาท และได้อนุมัติเงินในการจัดซื้อสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินจำนวน 3,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 6,000 บาท และมีหน่วยงานมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย สำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ และชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษ.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน