ขอนแก่น(ชมคลิป)แวกซีนโควิดรอบ2เน้นฉีดบุคลากรทางการแพทย์

จังหวัดขอนแก่นเตรียมฉีดวัคซีนซิโนแวก ป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่จะได้รบมารอบที่ ในวันพรุ่งนี้ เน้นฉีดให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

         วันที่ 19 เม.ย 64 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่คณะอนุกรรมการพิจารณากลุ่มเป้าหมายให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หลังจากที่จังหวัดขอนแก่น จะได้รับวัคซีนของบริษัท ซิโนแวกจำนวน 19,840 โดส เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง ที่ปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดขอนแก่น

            รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้จังหวัดขอนแก่น จะได้รับวัคซีนซิโนแวกอีก 19,840 โดส เพื่อฉีดให้กับเจ้าหนาที่ ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสียงสูงจำนวน 9,920 คน โดยทางคณะอนุกรรมการฯ ได้มีความเห็นตรงกันว่า จะฉีดให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลในอัตราร้อยละ 85 ของจำนวนวัคซีนที่ได้มาในรอบที่ 2 เพราะเนื่องจากจังหวัดขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 192 คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ต้องเร่งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เสียก่อน รองลงมาคือกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 500 คน เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ส่วนที่สามเป็นเป็นกลุ่มของข้าราชการทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า เช่นตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จำนวน 220 คน